Шримад Бхагаватам – Четвърта Песен, Част 3

Автор: А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

“Шримад-Бхагаватам”, литературно и философско произведение от индийската класика, заема особено място сред многотомното наследство на древната източна култура. Вечната мъдрост на Индия е намерила израз във Ведите – древните санскритски текстове, обхващащи всички области на човешкото знание. Отначало Ведите се предавали чрез устна традиция. По-късно били записани от Шрила Вясадева, “литературната инкарнация на Бога”. Когато Вясадева завършил съставянето на Ведите, духовният му учител го насърчил да продължи, като изложи квинтесенцията им под формата на “Шримад-Бхагаватам”.

35.00лв.

People also purchase these items with Шримад Бхагаватам - Четвърта Песен, Част 3
tshirt
Шримад Бхагаватам - Четвърта Песен, Част 3 added to cart
0

Описание

Шримад-Бхагаватам”, литературно и философско  произведение от индийската класика, заема особено място  сред многотомното наследство на древната източна  култура.  Вечната мъдрост на Индия е намерила израз във Ведите – древните  санскритски текстове, обхващащи всички  области на  човешкото  знание. Отначало Ведите се предавали  чрез устна  традиция.  По-късно били записани от Шрила  Вясадева,  “литературната  инкарнация на Бога”. Когато  Вясадева  завършил съставянето на  Ведите, духовният му  учител го  насърчил да продължи, като  изложи  квинтесенцията им под  формата на “Шримад-Бхагаватам”. Известен като “зрелият плод от дървото на ведическата литература”, “Шримад-Бхагаватам” е най-пълното и авторитетно изложение на ведическото знание.

Това е единственият български превод на “Шримад-Бхагаватам” и освен това съдържа подробен академичен коментар, плод на ерудицията и всеотдайността на Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, един от най-изтъкнатите представители на индийската теологична и философска мисъл. Благодарение на задълбочените си познания по санскрит и на тясната си близост с ведическата култура, той е съумял да представи по великолепен начин безценното класическо произведение “Шримад-Бхагаватам”. Със своята система на изложение, която включва оригиналния санскритски текст, транслитерацията му на кирилица, дословен превод, литературен превод и подробен коментар, настоящото издание ще представлява интерес както за специалисти и студенти, така и за обикновените читатели.

От автора
Предговор към английското издание
Песента на Шива

 • Виджиташва става император на Земята
 • Тримата синове на Махараджа Антардхана
 • Женитбата на Махараджа Бархишат
 • Синовете на Прачинабархи срещат Шива
 • Шива е съпровождан от страховитите си енергии
 • Прачетасите стигат до огромно езеро
 • Шива говори с Прачетасите
 • Преданоотдадените са много свидни на Шива
 • Молитвата на Шива
 • Шива се моли на Бог Анируддха
 • От Бога се излъчват трансцедентални звуци
 • Богът е най-древният и най-висшият от всички, които се наслаждават
 • Богът е въплъщение на красотата
 • Богът има лъвски плещи
 • Прелестта на лотосовите нозе на Бога
 • Преданоотдадените лесно постигат Бога
 • Времето не се докосва до преданоотдадените
 • Богът се простира из цялата вселена
 • Структурата на вселенската форма
 • Лъжовното щастие в материалното творение
 • Времето руши всичко
 • Дори Брахма служи на Бога
 • Йога-системата на възпяването на святото име
 • Знанието е най-ценното завоевание
 • Значение на моливтите на Шива

Качествата на цар Пуранджана

 • Нарада проявява състрадание към цар Прачинабархишат
 • Хората, които се стремят към порядъчен живот
 • Нарада започва да разказва историята на цар Пуранджана
 • Цар Пуранджана има безкрайно много материални желания
 • Описание на града с девет порти
 • Цар Пуранджана среща красива жена
 • Пуранджана заговаря жената
 • Пуранджана се представя за велик герой
 • Девойката отвръща на царя
 • Щастието на семейните
 • Царят и жената влизат в града
 • Описание на деветте порти
 • Царят изпълнява всички желания на царицата
 • Целият живот на царя е пропилян

Цар Пуранджана отива на лов и неговата царица се разгневява

 • Царят отива в гората
 • Царят убива множество беззащитни животни
 • Който действа на своя глава, пропада
 • След убийствата царят се уморява
 • Царят се поддава на Купидон
 • Добрата съпруга дава интелигентност и разум
 • Царят описва красотата на съпругата си

Чандавега напада града на цар Пуранджана. Образът на Калаканя

 • Цар Пуранджана се наслаждава със съпругата си
 • Царят се отклонява от повелята на здравия разум
 • Царят зачева хиляда и сто синове
 • Царят жени синовете и дъщерите си
 • Цар Пуранджана се кланя на полубоговете
 • Владетелят Чандавега
 • Царят и неговите приятели са разтревожени
 • Дъщерята на времето проклина Нарада
 • Царят на яваните се обръща към Калаканя

Пуранджана се преражда в жена

 • Страшни воини щурмуват града на Пуранджана
 • Царят загубва красотата и богатствата си
 • Калаканя унищожава града на царя
 • Змията пожелава да напусне града
 • Царят се тревожи за семейството си
 • Явана-раджа пленява царя
 • Царят не може да си спомни за Свръхдушата
 • Пуранджана се ражда като царска дъщеря
 • Децата на Малаядхваджа
 • Цар Малаядхваджа се оттегля на усамотено място
 • Цар Малаядхваджа се издига над относителностите
 • Цар Малаядхваджа постига съвършено знание
 • Царица Ваидарбхи служи на съпруга си
 • Царицата оплаква смъртта на съпруга си
 • Един брахмана утешава царицата
 • Свръхдушата е най-близкият ни приятел
 • Душата е скрита в града тяло
 • Истинското положение на душата и Свръхдушата

Беседите между Нарада и цар Прачинабархи

 • Прераждането на живото същество
 • Описание на сетивата
 • Очите непрекъснато гледат форми
 • Умът и гуните на природата
 • Животът на тялото постепенно се изчерпва
 • Живото същество получава различни тела
 • Живото същество е като куче
 • Окончателно разрешение на всички проблеми
 • Постигане на Кршна-съзнание
 • Почитането на полубоговете не води до разбиране на Бога
 • Ведическите ритуали не са крайната цел на живота
 • Само преданото служене удовлетворява Бога
 • Духовният учител не се различава от Кршна
 • Рисковете и опасностите на семейния живот
 • Дори великите мъдреци не разбират смисъла на живота
 • Финото тяло остава и след смъртта
 • Живото същество прилага на практика недействителните си схващания
 • Умът е показалец за миналите и бъдещите тела
 • Преданоотдаденият вижда света така, както го вижда Богът
 • Преселение на душата
 • Живото същество се заробва и става обусловена душа
 • Цар Прачинабархи напуска дома си
 • Историята, разказана от Нарада Муни, освещава материалния свят

Деянията на Прачетасите

 • Прачетасите удовлетворяват Бог Вишну
 • Описание на Бога
 • Богът заговаря Прачетасите
 • Дъщерята на Прамлоча и Канду
 • Богът възнаграждава Прачетасите
 • Преданоотдадените се чувстват все по-бодри и силни
 • Молитвите на Прачетасите
 • Съществуването на Бога е неподвластно на материални влияния
 • Богът е свидетел на всички дейности
 • Богът се въплъщава в арча-виграха
 • Богът се слави като Ананта
 • Общуването с чисти преданоотдадени
 • Преданоотдадените освещават местата за поклонение
 • Богът е известен под името Васудева
 • Прачетасите решават да унищожат всички дървета
 • Раждането на Дакша

Нарада получава Прачетасите

 • Прачетасите напускат родния си дом
 • Нарада отива при Прачетасите
 • Наставленията на Нарада
 • Човекът се ражда три пъти
 • Целта на всички благоприятни дейности
 • Всичко води началото си от Бога
 • Богът е Свръхдушата на всички живи същества
 • Преданото служене доставя истинско удоволствие на Бога
 • Прачетасите се връщат при Бога

Приложение

 • За автора
 • Литература
 • Речник
 • Указания за произнасянето на санскритските думи
 • Индекс на санскритските стихове
 • Индекс на цитираните стихове
 • Предметен указател

 

Автор А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Издателство Бхактиведанта Бук Тръст
Брой страници 606
Година на издаване
1995 г.
Размери
15.2/21.6/3.3 cm
Тегло
0.700 kg
Корица
Твърда
Език
Български
ISBN 9171492720

There are no reviews yet.

Be the first to review “Шримад Бхагаватам – Четвърта Песен, Част 3”