асам – аз съм
бука – звук, сърце
веда – ведом, ведение
гая – гая, говоря
суря, савита – сурва, светя
арко, рая – слънце, лъч светлина ярко, рая
дева – дева, дивна
мата, ма – матер, майка
бхратри – брат
духитра – дъщеря
свастра – сестра
съпътнина – спътница, съпруга
свакия – свакя
стрийна – стрина
гощи – гости
анна – храна
кащха – къща
дхама – дама, дома
двара – двери, двора
бхадж – боже, обожава
дин – ден
ниша – нощ
сима – зима
бхума – хума, земя
уда – уда, вода
агни – игни, огън
вата – вятър
набха – небе
даро – дърво
нара – народ
прабудха – пробуда
прия – приятел
иччха – иска
дана – дан, данък
деха – дреха
нава – нова
самшаях – съмнява
бхая – боязън
мритю – мри, смърт
марана – морна, мор
джива – жива, живее
ека – едно
две – две
три – три
чатур – четири
панча – пет
шад – шест
саптах – седем
окта – осем
нава – девет
даша – десет
пурва – първа
уттара – втора
триттия – трета
ардха – арда, серда, среда
аудхаря – да даря
аврита – завита, скрита
бхага – блага
бхагадатта – благодатен
бхава – убава, забава
бхита – бит
бхога – богатство, от Бога
драве – здраве
дридха – твърда
духсан – душман
двая – двойна
гриха – грях, грижа
хриди – гърди, срдце
джана – джанъм, жена
ка – кой
ках – каза
кали – кален, мръсен
кара – кара, причина
карма – кърма, карък
кашмал – кошмар
крама – крача
куса – куша
кутир – кутия
мадан – меден
мадху – мед
маняте – мнение
мартя – мъртва
мукха – муцка, лице
нашта – нищо
патха – път
пати – пази
патир – пастир
пракрита – прикрита
прича – притча
пуджита – почита
шрути -чути
шукар – шопар
сма – сме
сми – усмихва, смее
снеха – нега, нежна
шяма – сянка
тоша – теша, тишина
тяга – тяга, оттегля
учита – уча
упади – отпадък, упадък
ушна – душно, лято
вач – реч
видя – видя
вишн – всевишни
вишват – свят
юддха – юда, юнак
юта – ято, юрта
шара – шарен
нава – нов, нова
наса – нос
стотра – строфа
чакра – чакрък, колело
Извадка от книгата „Бхагавата Премалата“ – поетичен превод на първа и втора песен на „Шримад Бхагаватам“ от Климент Моллов(Сарвабхаума дас) и Петя Манолова(Манохари даси).