МЕТОДЪТ НА ПОВТАРЯНЕТО НА МАНТРИ

Как да повтаряме мантри с помощта на броеница?

Вземете броеницата (джапа-малата) в дясната ръка, като я държите между палеца и средния пръст. Започнете със зърното, което е до основното зърно. Сега повторете мантрата.  След това преминете на следващото зърно. След като повторите 108 пъти, отново ще достигнете главното зърно и тогава ще сте завършили една мала или „кръг“. Сега обърнете броеницата обратно, без да пресичате главното зърно и започнете друг кръг. Повтарянето е просто, но трябва да бъде изпълнявано правилно за най-добри резултати. Възпяването трябва да бъде поне достатъчно високо, така че човекът до възпяващият да може да го чуе. Докато възпявате се концентрирайте върху слушането на мантрата. Тази концентрация е мантра медитация и е могъщо средство за пречистване на нашите сърца. Трудно е да се спре блуждаенето на ума, но както при всяко друго нещо, практиката води до съвършенство. Обърнете внимание, че мантрата трябва да бъде възпявана отчетливо, така че всяка сричка да се чува ясно. Най-доброто време за възпяване е рано сутринта (по време на брахма-мухурта, благоприятния период преди изгрева на слънцето). Човек може да възпява във всяка ситуация – във влака, докато ходи на работа или върви по улицата – но е най-добре да завършим нашия определен брой кръгове рано сутринта, преди да започнем с нашите рутинни ежедневни дейности.

Използвани са извадки от книгата Как да обуздаем силата на ума от Радхешям дас

Може да поръчате броеница за повтаряне на мантри от ТУК.