Шримад Бхагаватам – Четвърта Песен, Част 2

Автор: А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

“Шримад-Бхагаватам”, литературно и философско произведение от индийската класика, заема особено място сред многотомното наследство на древната източна култура. Вечната мъдрост на Индия е намерила израз във Ведите – древните санскритски текстове, обхващащи всички области на човешкото знание. Отначало Ведите се предавали чрез устна традиция. По-късно били записани от Шрила Вясадева, “литературната инкарнация на Бога”. Когато Вясадева завършил съставянето на Ведите, духовният му учител го насърчил да продължи, като изложи квинтесенцията им под формата на “Шримад-Бхагаватам”.

35.00лв.

People also purchase these items with Шримад Бхагаватам - Четвърта Песен, Част 2
tshirt
Шримад Бхагаватам - Четвърта Песен, Част 2 added to cart
0

Описание

Шримад-Бхагаватам”, литературно и философско  произведение от индийската класика, заема особено място  сред многотомното наследство на древната източна  култура.  Вечната мъдрост на Индия е намерила израз във Ведите – древните  санскритски текстове, обхващащи всички  области на  човешкото  знание. Отначало Ведите се предавали  чрез устна  традиция.  По-късно били записани от Шрила  Вясадева,  “литературната  инкарнация на Бога”. Когато  Вясадева  завършил съставянето на  Ведите, духовният му  учител го  насърчил да продължи, като  изложи  квинтесенцията им под  формата на “Шримад-Бхагаватам”. Известен като “зрелият плод от дървото на ведическата литература”, “Шримад-Бхагаватам” е най-пълното и авторитетно изложение на ведическото знание.

Това е единственият български превод на “Шримад-Бхагаватам” и освен това съдържа подробен академичен коментар, плод на ерудицията и всеотдайността на Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, един от най-изтъкнатите представители на индийската теологична и философска мисъл. Благодарение на задълбочените си познания по санскрит и на тясната си близост с ведическата култура, той е съумял да представи по великолепен начин безценното класическо произведение “Шримад-Бхагаватам”. Със своята система на изложение, която включва оригиналния санскритски текст, транслитерацията му на кирилица, дословен превод, литературен превод и подробен коментар, настоящото издание ще представлява интерес както за специалисти и студенти, така и за обикновените читатели.

От автора
Предговор към английското издание
Потомците на Дхрува Махараджа

 • Видура пита за Прачетите
 • Уткала отказва да наследи бащиния си трон
 • Ватсара бива възкачен на царския престол
 • Мъдреците проклинат цар Вена
 • Цар Анга устройва велико жертвоприношение
 • Цар Анга предлага жертвени дарове на Бог Вишну
 • Вена-внук на олицетворената смърт
 • Цар Анга напуска дома си

Историята на цар Вена

 • Мъдреците поверяват царския престол на Вена
 • Цар Вена спира всички религиозни обреди
 • Мъдреците се опитват да вразумят Вена
 • Качествата на благочестивия цар
 • Цар Вена отвръща на мъдреците
 • Мъдреците произнасят присъдата си над Вена
 • Сунитха запазва мъртвото тяло на сина си
 • От бедрата на Вена се ражда Бахука

Появяването и коронацията на цар Пртху

 • От ръцете на Вена се раждат момче и момиче
 • Богинята на щастието се появява под образа на Арчи
 • Коронясването на цар Пртху
 • Речта на цар Пртху

Певците възхваляват цар Пртху

 • Певците продължават да възхваляват царя
 • Цар Пртху – непримирим враг на безбожието
 • Цар Пртху – защитник на целия свят
 • Цар Пртху – недосегаем като огъня
 • Цар Пртху – закрилник на браминската култура
 • Цар Пртху – необикновено могъщ и храбър

Махараджа Пртху се изпълнява с гняв към Земята

 • Поданиците на Махараджа Пртху изнемогват от глад
 • Царят се кани да прониже Земята и тя побягва от страх
 • Земята приема облик на крава и се моли на царя
 • Цар Пртху отвръща на Земята
 • Цар Пртху-олицетворение на гнева
 • Земята се предава на царя
 • Върховният Бог е единствен, но се явява в безброй форми

Пртху Махараджа дои Земята

 • Земята се опитва да умилостиви царя
 • Когато природните дарове се използват от неотдадени, Земята спира да ражда храна
 • Земята изпълнява желанието на царя
 • Полубоговете издояват от Земята нектар
 • Демоните издояват от Земята алкохолни напитки
 • Призраците и вещиците издояват напитка от кръв
 • Земята дава на всички храната, от която се нуждаят

Цар Пртху извършва сто жертвоприношения на коне

 • Бог Вишну лично присъства на жертвоприношенията на цар Пртху
 • Цар Пртху получава богати дарове
 • Индра открадва жертвения кон
 • Индра захвърля бутафорните си одежди и пуска коня
 • Индра се появява в облика на различни санняси
 • Брахма спира жертвоприношението
 • Колкото повече се противим на съдбата, толкова повече затъваме в материални тревоги и грижи
 • Цар Пртху сключва мир с Индра

Бог Вишну се явява на жертвената арена на Махараджа Пртху

 • Мъдрите не се привързват към материалното тяло
 • Преданоотдаденият вижда единството на всички неща
 • Бог Вишну наставлява цар Пртху
 • Добродетелите на цар Пртху покоряват Бог Вишну
 • Махараджа Пртху отправя молитви към Бога
 • Най-висшето съвършенство е да слушаме за Бога от чисти преданоотдадени
 • Чистият преданоотдаден не моли Бога за материални блага
 • Върховният Бог благославя Махараджа Пртху
 • Бог Вишну се връща в обителта Си

Наставленията на Махараджа Пртху

 • Престолният град на цар Пртху
 • Народът сърдечно приветства цар Пртху
 • Всички царе и полубогове следват примера на цар Пртху
 • Цар Пртху започва голямо жертвоприношение
 • Речта на цар Пртху
 • Участта на безотговорния управител или държавник
 • Със сигурност има върховен повелител
 • Презрените не разбират смисъла и целта на религията
 • Преданоотдаденият загубва влечение към всичко материално
 • Богът приема жертвени дарове заради благото на обусловените души
 • Ваишнавите са по-силни дори от управниците
 • Резултатът от служенето за ваишнавите и брахманите
 • Святата прах от лотосовите нозе на ваишнавите
 • Святите личности поздравяват цар Пртху

Срещата на Пртху Махараджа с четиримата Кумари

 • Пристигането на четиримата Кумари
 • Цар Пртху почтително посреща Кумарите
 • Царят приветства Кумарите
 • Кумарите съзнателно запазили облика си на деца
 • Санат-кумара започва речта си
 • Висшата цел на живота
 • Нектарът на разказите, възславящи Бога
 • Преданоотдаденият живее скромно и не използва насилие
 • Как да усъвършенстваме преданото си служене
 • Душата, подвластна на обозначенията
 • Най-вредното нещо за интереса на всекиго
 • Най-сериозно човек трябва да се отнася към освобождението
 • Богът е неподвластен на материалните замърсявания
 • Човек много трудно може да прекоси океана на материалното съществуване
 • Пртху Махараджа дава на Кумарите всичко, което има
 • Кумарите възславят добродетелите на цар Пртху
 • Единствената цел на цар Пртху е да удовлетвори Бога
 • Пртху Махараджа зачева пет сина
 • Пртху Махараджа щедро изпълнява желанията на всички
 • Славата на Махараджа Пртху се носи из цялата вселена

Махараджа Пртху се връща при Бога

 • Махараджа Пртху заминава за гората
 • Махараджа Пртху се подлага на сурови мъчения
 • Махараджа Пртху се посвещава на предано служене
 • Махараджа Пртху напуска материалното си тяло
 • Махараджа Пртху се освобождава от всички обозначения
 • Царица Арчи последва царя в гората
 • Царица Арчи издига погребална клада за царя
 • Царица Арчи влиза в погребалния огън
 • Съпругите на полубоговете възхваляват царицата
 • Царица Арчи стига до планетата на цар Пртху
 • Ползата от слушането за Махараджа Пртху
 • И чистият преданоотдаден трябва да слуша за цар Пртху

Приложение

 • За автора
 • Родословно дърво
 • Литература
 • Речник
 • Указания за произнасянето на санскритските думи
 • Индекс на санскритските стихове
 • Индекс на цитираните стихове
 • Предметен указател
Автор А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Издателство Бхактиведанта Бук Тръст
Брой страници 540
Година на издаване
1995 г.
Размери
15.2/21.6/3 cm
Тегло
0.715 kg
Корица
Твърда
Език
Български
ISBN 9171492461

There are no reviews yet.

Be the first to review “Шримад Бхагаватам – Четвърта Песен, Част 2”