Участвайки в разпространението на ведическото знание може да получим огромна духовна полза и да помогнем на хората да напредват духовно.

  1. Може да се включите в разпространението на ведическото знание чрез разпространение на книгите ни на хора, които имат интерес.
  2. Може да участвате с дарение, с което да се закупят книги, които да се разпространят. Може да направите дарение чрез Paypal: Paypal id: vedabooks108@gmail.com

 

За повече информация пишете на info@vedabooks.bg