През 1965г. Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада тръгва сам от Индия, за да установи вечната традиция на Кришна-съзнание в западния свят. Той създава Международното Общество за Кришна-съзнание (ИСКОН или ISKCON, абревиатура от английското International Society for Krishna Consciousness). Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада е ачария-основател на ИСКОН. Това означава, че той свързва ИСКОН със Брахма-Мадхва-Гаудия Сампрадая. Неговите произведения, учения и достойни за пример дейности, остават постоянната и неотменима основа на всички следващи учения и дейности в ИСКОН. Прабхупада е и ще остане за винаги инструктиращ духовен учител (шикша гуру) на всички предани в ИСКОН. Следното изявление е официално прието от ИСКОН по отношение на основателя-ачария:
“За да се изпълни желанието на предшестващите ачарии, желание за единна, световна, проповедническа организация, целяща да разраства мисията на Чайтаня Махапрабху , Шрила Прабхупада основа международното общество за Кришна-съзнание, като отделен клон на Брахма-Мадхва Вайшнава Сампрадая. По тази причина той е ачария-основател на ИСКОН. Шрила Прабхупада е основополагащ шикша-гуру на всички предани от ИСКОН, тъй като той е разбрал, реализирал на практика и представил основните учения за всеки предан от ИСКОН. Книгите на Шрила Прабхупада са въплъщение на неговото учение и трябва да бъдат приемани като стандарт за всички бъдещи поколения в ИСКОН. Шрила Прабхупада трябва да бъде почитан ежедневно от всеки член на ИСКОН. Всеки духовен учител в ИСКОН е отговорен за това да обучава своите ученици да следват инструкциите на Шрила Прабхупада и да води ги води според неговите учения. Като ачария-основател Шрила Прабхупада е дал напътствия за ръководството на ИСКОН, установил е принципите за сътрудничество и е дал други практически съвети, които са основата и вдъхновението за всички дейности на ИСКОН. Шрила Прабхупада основа Управителното Тяло на ИСКОН (GBC – Gowerning Body Commission), което се грижи за изпълнението на неговата воля, следвайки наставленията на предишните ачарии.”