Аполоний Тиански, древногръцки философ, математик и пътешественик, живял през първи век от новата ера, чието учение векове наред влияе на развитието на научната мисъл, след посещение в Индия, пише: „В Индия видях раса хора, живеещи на земята, без да са привързани към нея. Всичко имат, но не са обсебени от нищо”.

Нилс Бор, датски ядрен физик, предложил свой модел на атома и получил през 1922 година Нобелова награда за физика, казвал, че много често, когато има въпроси, „се допитва до Упанишадите”. А Робърт Опенхаймер, човекът, оглавявал ядрените изследвания в САЩ, направил толкова много открития в различните области на физиката, започнал да изучава санскрит в Кембридж, специално за да може да чете „Бхагавад Гита” в оригинал и казал, че „достъпът до Ведите е най-великата привилегия на този век в сравнение с всички предходни епохи”.

Алберт Айнщайн пише: „За много неща сме задължени на индийците, които ни научиха да смятаме. Аз превърнах „Бхагавад Гита” в мой основен източник на вдъхновение и в ръководство за целите на научните ми търсения и оформянето на моите теории”.

Директорът на Международния институт по теоретична и приложна физика към Руската академия за естествени науки, академик Анатолий Евгениевич Акимов, твърди: „Всичко, до което се приближава физиката в момента, е изложено в древно-индийските ведически книги. През последните хиляда години, следвайки пътя на западната наука, ние стигнахме до знанието, което е било известно на Изток преди три хиляди години”.

Заслужава си да обърнем внимание на фактите, за да разберем нивото на развитие на ведическата цивилизация. Ето само малка част от тях:

 • В книгата „Сурия Сиддханта”, написана през IV–V в, астрономът Бхаскарачария посочва времето, за което Земята прави едно завъртане около Слънцето – 365,2587 дни. Съвременните учени назовават цифрата 365,2596 дни. В същия текст абсолютно точно се дава дължината на екватора на нашата планета, а диаметрите на Меркурий и Сатурн се различават от приетите днес с по-малко от един процент.
 • В „Риг Веда”, която, както казахме, е била записана преди около 5000 години, четем следните думи: „Луната, като спътник на Земята, се върти около планетата-майка и я следва в нейното въртене около самосветещата планета-баща [Слънцето]”. Ще отбележим само, че Николай Коперник публикува книгата си „За въртенето на небесните сфери” чак през 1543 година.
 • В същата „Риг Веда” има указание за скоростта на светлината: „С дълбока почит се покланям на Слънцето, което преодолява разстоянието от 2002 йоджани за половин нимеша”. Получава се 297 754 км/сек. Посочената от съвременните разчети стойност за скоростта на светлината е 299 792 км/сек.
 • В „Сурия Сиддханта” се казва, че обектите падат на земята поради силата на привличане на Земята. Следователно Земята, планетите, съзвездията, Слънцето и Луната се държат в орбита благодарение на тази сила на привличане”. Исак Нютон открива този закон за гравитацията за втори път приблизително след 1200 години.
 • Във Ведите се използват както много малки мерни единици (крати = 1/34000 сек.), така и много големи (парардха = 36000 калпи = 155,52 трилиона човешки години). Помислете само, какво трябва да е било нивото на науката в цивилизация, която е имала нужда от такива измервания?
 • В „Махабхарата” пише: „Във водата, на земята и в плодовете има неизброимо количество създания. И няма да е истина, ако се каже, че човекът не ги убива. Има толкова много същества, които са толкова малки, че можем само да се досещаме за съществуването им. И само едно мигване на клепача ги лишава от живот”.
 • Преди около 2600 години ведическият лечител Шушрута успешно провежда и описва премахване на катаракта, протезиране на крайници, цезарово сечение, премахване на камъни от бъбреците и пикочния мехур, пластични и дори мозъчни операции. Той използва повече от сто и двадесет хирургични инструмента, много от които са напълно идентични с днешните.
 • Някои знания от Ведите са все още недостъпни за съвременната наука. Например, в трактата „Шушрута Самхита” се описват седем слоя на човешката кожа и свързаните с тях заболявания. Съвременната медицина до момента е идентифицирала само пет.
 • В „Бхригу Самхита” пише: „Корабите плават по вода; тези, които се движат по земята, се наричат колесници, а летящите в небето са въздушни кораби, привеждани в движение със силата на огъня”. Във „Виманика Шастра” са описани различните слоеве на атмосферата и опасностите, на които могат да бъдат подложени въздушните кораби.
 • В едно от изследванията, провеждани от специалисти на NASA (Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство на САЩ) се казва, че от всички съществуващи езици, санскритът е идеална основа за създаване на език за целите на изкуствения интелект. А това е така защото той има пределно ясна граматика, гъвкаво словообразуване и недвусмисленост.
 • Най-древният известен на света университет бил открит преди 2700 години в индийския град Таксила. В него се обучавали едновременно над 10 000 студенти по 60 учебни предмета.

Ведите са огромни по обем писания. Някога само Упанишадите, които са най-съкровените и съществени ведически писания, са били повече от 1300. В „Махабхарата” (в чийто състав влиза и „Бхагавад Гита”) са включени 75 000 двустишия (шлоки) и това я прави няколко пъти по дълга от „Илиада” и „Одисея”, взети заедно. За съжаление до наши дни в сравнително добър вид са се запазили едва пет процента от съществувалото някога. Сред тях за щастие са такива важни текстове, като „Бхагавад Гита”, „Шримад Бхагаватам”, „Веданта Сутра” и основните Упанишади.

Отвъд националностите и вероизповеданията

Трябва да се отбележи още един много съществен момент. Философията, описана в „Бхагавад Гита” на санскрит се нарича санатана-дхарма. Санатана означава „вечна”, а дхарма се превежда най-често като „закон” или „религия”. Всъщност, по-точният превод би бил „неизменно качество” или „естествено положение”. В този смисъл санатана-дхарма е вечната наука за естественото положение на всяко живо същество. Тя е една за всички и е отвъд всякакви националности и вероизповедания. Това не е нито „индийска”, нито „руска” наука. Тя е справедлива по всяко време, на всяко място и за всеки човек.

Законите на Вселената не зависят от това какво си мислим ние за тях. Няма значение в кой век живее човек, който е решил, че за по-бързо ще излезе през прозореца, вместо да слиза по стълбите – законът за гравитацията е безпристрастен. Електрическият ток не пита каква е националността на човека, бръкнал с пръсти в контакта. Ведите описват точно тези закони – законите, които не зависят от времето, мястото и обстоятелствата. Важното е, че в тези писания се дават не само законите, но и препоръки как те да бъдат спазвани от хора с различно образование, наклонности, възможности и т.н.

Какво още можем да кажем за универсалното знание? Постигането му носи радост. Сигурно много от вас познават онова прекрасно чувство, когато благодарение на полученото знание и опит започвате да виждате нещата в различна светлина, светът става по-хармоничен, а животът – по-осъзнат.

„Това знание е царят на образованието, тайната на всички тайни. То е най-чистото знание и понеже дава непосредствено възприятие на аза, то е съвършенството на религията. То е вечно и носи щастие”.  – Бхагавад Гита 9.2

Извадка от книгата Вечните отговори на Адриан Крупчански