Какво представляват Ведите?

 

Коренът на санскритската дума веда може да се тълкува по най-различни начини, но значението му в крайна сметка винаги остава едно и също. Веда означава знание. Всяко знание е веда, защото учението на Ведите е изначалното знание. В обусловеното ни състояние нашето знание е крайно несъвършено. Обусловената душа, за разлика от освободената, се характеризира с четири недостатъка. Първият и недостатък е, че обречена да греши. Например в моята страна Махатма Ганди бе смятан за велик човек, но и той допусна множество грешки. Малко преди да бъде убит, секретарят му го предупредил: „Не отивайте на събранието в Ню Делхи. Имам приятели там и научих, че е опасно.“ Но той не го послушал. Настоял да отиде и бил убит. Грешат дори велики хора като Махатма Ганди и президента Кенеди. Да се греши е човешко. Това е един от недостатъците на обусловената душа.

Друг неин недостатък: съществуването в илюзия. Илюзия е да се приема нещо, което не съществува – ма̄я̄. Ма̄я̄ означава „това, което не е“. Всеки смята тялото си за своето „аз“. Ако ви попитам кой сте вие, ще ни отговорите: „Аз съм мистър Джон, аз съм богат, аз съм такъв, аз съм онакъв…“ Тоест телесни отъждествявания. Но вие не сте това тяло. Това е илюзия.

 

Третият недостатък е склонността към измама. Всеки притежава тази склонност – да мами другите. Дори да е голям глупак, човек се представя за много интелигентен. Макар да му се обяснява, че е в илюзия и допуска грешки, той пак ще философства: „според него това е така, онова е иначе…“ А всъщност не е наясно дори със собственото си положение. И въпреки недостатъците си пише философски трудове. Това е болестно състояние. Това е измама.

 

И накрая, сетивата ни са несъвършени. Ние сме много горди с очите си. Често се случва да ме предизвикат: „Можете ли да ми покажете Бога?“ – А вие имате ли очите, за да видите Бога? Без очи никога няма да видите нищо. Ако внезапно в стаята стане тъмно, не може да видите дори ръцете си. Тогава каква е силата на зрението ви? Ето защо не можем да очакваме знание (веда) от тези несъвършени сетива. И с всичките недостатъци на обусловения си живот, не можем да дадем съвършено знание никому. Нито пък самите ние сме съвършени. Затова приемаме Ведите такива, каквито са.

 

Лекция от А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупа̄да, изнесена на 6 октомври 1969 г. в Конуей Хол, Лондон, Англия.