Аюрведа – древната наука за здраве и дълголетие

Кога и как възниква Аюрведа?

Аюрведа е първата медицина на човечеството. Зародила се в Индия, тя повлиява силно лечебните практики на целия древен свят. Голяма част от нейните методи се възприемат в Китай, Тибет, Персия, Египет, Древна Гърция, Рим.

ДАЛЕЧ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА Аюрведа е натрупала огромни медицински познания. За Западния свят днес звучи шокиращо, но още преди хиляди години аюрведите са правели например операции на очи и присаждане на органи.

Това е описано в запазени древни текстове, създадени от бележити мъдреци и лечители като днешните учебници по медицина – видове болести, лечебни средства, хирургия и т.н.

Впечатляващо е, че още в дълбоката древност Аюрведа е имала осем медицински направления, които са аналогични на познатите ни от алопатичната медицина днес.

КАЯ ЧИКИТСА е за общите физиологични заболявания на организма и съответства на “Вътрешни болести”. Като вече систематична наука и практика, е описана около втори век преди Новата ера в сборника Чарака Самхита. Това са трактати в 8 книги за различни аспекти на медицината.

Още в 6 век преди новата ера пък в трактата Касяпа Самхита е описана БАЛА ЧИКИТСА – аналог на “Педиатрия” в днешната Западна медицинa.

ГРАА ЧИКИТСА съответства на “Психиатрия”.

Хирургията е ШАЛИЯ ЧИКИТСА и е описана в в трактата Суширута Самхита, където има включено обучение по хирургия, описани са инструменти, процедури. Повечето учени отнасят сборника към шести век пр. Хр., но според някои изследвания, той има по-ранни първообрази.

УРДВАНГА ЧИКИТСА отговаря на специалността “Уши, нос гърло”, но обхваща  и заболяванията на очите, главата, също и на врата, а ДАМШТРА ЧИКИТСА е аналог на “Токсикология”. В далечната древност аюрведите са имали също така “Репродуктивна медицина” – ВРИШИЯ ЧИКИТСА. Отделен клон в Аюрведа е ДЖАРА ЧИКИТСА – за болестите при възрастните и борбата със стареенето, което в алопатичната медицина е “Гериатрия”.

Какво трябва да знаем за Аюрведа

Аюрведа е медицина, която може да излекува всяко заболяване. Аюрведа-медицината обаче е част от по-голямо цяло, всеобща наука. Тя е възглед за сътворението на Космоса, природата, човека и тяхната взаимовръзка. Това включва и начин на живот, мислене, възприятия, отношение към света, към себе си, към околните.

На този фон за Аюрведа пациентът има съществена роля при лечението – като позитивна нагласа за излекуване, отказ от вредните навици, довели до болестта, точно спазване на предписанията, стремеж към здравословен живот.

Затова е добре човек да познава поне основните положения във философията на Аюрведа. Така по-лесно ще стане “част от екипа на лекаря” и ще даде свой принос за оздравяването си. В противен случай – ако не внесе промени в начина си на живот, той ще бъде излекуван за момента, но след време отново ще си докара болести.

Според Аюрведа, всичко съществуващо е създадено и подчинено на Всеобщите закони, по които е сътворена Вселената. Основно понятие в тези закони е Хармония.

Космосът, природата, човекът са в динамичен баланс, като човек е микро-проекция на Космоса и Природата. Наруши ли тези закони, по които е създаден да съществува, излезе ли от това всеобщо равновесие, започват болести и страдания.

Две учения са в основата на Аюрведа. Едното е Панчамахабута – за ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА, от които е сътворен целият Космос. Другото учение е за ТРИТЕ ДОШИ – видове енергии в човешкото тяло. Дошите представляват комбинации на Петте елемента и определят телесния тип – от физиологическите и емоционални особености, до предразположението към болести.

Петте елемента и трите Доши

Петте вечни елемента на сътворението изграждат Космоса, включително и всичко видимо на земята.

  • ПРОСТРАНСТВОТО е място за разполагане на формите на материята.
  • ВЪЗУХЪТ се свързва с движението на материалните тела.
  • ОГЪНЯТ е преобразуването на формите от една в друга.
  • ВОДАТА характеризира свързаността и проникването в природата.
  • ЗЕМЯТА определя плътността и образуването на формите.

Видно е, че като понятия в Аюрведа, Петте елемента надхвърлят конкретните визуални представи, които предизвикват отделните думи – например Огън. Петте вечни елемента на сътворението са характеристики, принципи.

В човешкото тяло Петте елемента се съчетават в три Доши – три вида енергии. Едната доша е Вата, втората е Пита, третата е Кафа, като при всеки човек те са в уникално съотношение.

 

ВАТА е съчетание на пространство и въздух.

Тя е лека, динамична енергия, студена. Отговаря за двигателната активност. Това включва всички човешки движения – от мигването през кръвообращението и дишането, до предвижването.

ПИТА е огън и вода.

Тя е пасивна, топла. Свързва се с преобразуванията в тъканите и органите и по-конкретно – с обмяната на веществата.

КАФА е комбинация на вода и земя.

Изцяло пасивна, студена, влажна. Отговаря за формирането тъканите, органите, тялото. Това всъщност е растежът на тялото и неговите защитни сили – имунитетът.

Съотношението на трите вида енергии е индивидуално за всеки човек, заложено е по рождение и е уникален “код” за цял живот. Комбинациите са различни. Принципът е, че при съчетанието им енергиите са изразени в различни степени, като една или две са водещи до определено равнище

Тази комбинация определя типа тяло на всеки човек – от цвета на кожата, очите и косата, до процесите в организма. Така двете учения – за Петте елемента и трите Доши, при  Аюрведа определят здравето, болестите и лечението.

Защо се разболяваме?

Както споменахме, за Аюрведа  понятията Хармония и Баланс са изначални. Всяко нарушение на равновесието води до проблем.

Така е и при болестите – те се появяват, когато се получи дисбаланс в съотношението на Дошите. “Кодът” на съчетанието на трите енергии, зададен по рождение на човека, е за енергичност, лекота, радост от живота – това е здраве. Наруши ли се този код, започват болестите.

Това става най-вече заради вредни навици. Сред основните са лошата храна, или лошият начин на хранене, а обикновено двете вървят заедно.

Освен това хората често не се съобразяват с циклите на активност на организма и във всекидневието си не съчетават правилно работата, почивката, двигателните активности. Пренебрегват се и заниманията за духовно здраве, което води до физиологически проблеми.

Затова аюрведа лекарят при лечението назначава индивидуален дневен режим, както и план за начина на живот след лечението, за да не се разболяваме.

Това става след прецизна аюрведа диагностика за нарушенията на енергийния баланс. При нея се съчетават различни методи.

При РОГИ ПАРИКША  лекарят прави оглед на външния вид на тялото, определя структурата му, взема пред вид възрастта. Следва преглед с допир и преслушване. След това взема информация от пациента за симптомите, които е забелязал.

С ДАСАВИДА ПАРИКША се установяват  – структурни нарушения и физиологични проблеми, взема се информация за географските и климатичи условия при които живее пациентът, за работата му, храна и хранителни навици, подробности за всекидневието му и др.

От физиологичните фактори се проверява има ли проблеми с храносмилането, каква е физическата и психическа издръжливост.

С АШТАВИДА ПАРИКША се проверява пулс, състояние на езика, очите и зрението, сила на гласа, чувствителност при допир, вид на урина и фекалии.

На тази база се дават препоръките според особеностите на пациента – за хранителен режим, двигателни активности и т.н.

Лечебните средства на Аюрведа

Аюрведа е природно съобразна медицина – тя работи с билки и масла от природата. Тук също е натрупано огромно познание – в старите текстове има 50 000 билки и формули за тяхното многообразно съчетание според болестта, степента й на развитие, особеностите на типа тяло на пациента.

В някои мехлеми и прахове могат да се използват пречистени метали, но те са в строго определени дози и съотношения с останалите съставки, и ролята им е да усилват тяхното действие.

Лечебните средства при Аюрведа са билки или смес от билки на прах, в отвари, на таблетки; водни и спиртни екстракти;  краве масло Гий – специално направено, пречистено и с лечебни билки в него; билкови смеси и подправки в мед; билкови олиа.

Рецептите се изписват от аюрведичен лекар и са индивидуални, не бива да се използват от друг, освен от пациента, дори при подобни симптоми.

Защото при всеки човек има специфични особености и предвиденият ефект на предписаното е за точно определен пациент с точно определено състояние.

Терапии при Аюрведа

За Аюрведа натрупаните в тялото токсини са в основата на дисбалансите и обърканите функции на органи, системи, целия организъм, което води до болестите.

Отровите се наслояват в организма най-вече от неправилното хранене, макар че определена роля има и евентуалното замърсяване на вода, почва, въздух. Затова особено важно е пречистването на организма – той да се възстанови в първоначалното здравословно състояние.

Сред терапиите на Аюрведа най-известни са методите Пурвакарма и Панчакарма. Те се комбинират, като лекарят преценява какви терапии от кой метод да се приложат и съчетаят в определена последователност.

При ПУРВАКАРМА се използват два вида терапии. Единият е Снехана – омасляване на тялото, другият е  Сведана – за изпотяване.

Омасляването с билкови олиа може да бъде външно – Бая, а може да се приложи и вътрешно – Абянта. Освен чрез изпиване, вътрешното омасляване с билково олио или Гай може да стане с жабурене, както и с поставяне в ушите, или в носа.

Това са подготвителни терапии, които целят токсините да се придвижат от периферията към храносмилателната система, за да бъдат изхвърлени.

ПАНЧАКАРМА е вътрешно прочистване, при което събраните отрови се извеждат от тялото. Методът включва пет вида терапии.

Чрез ВАМАНА се предизвиква лечебно повръщане. С него се балансира Кафа и от токсините се освобождава горната част на тялото.

ВИРЕЧАНА е слабителна процедура, чрез която се балансира Пита и се извеждат отровите от храносмилателната система.

ВАСТИ е лечебна клизма. Тя цели балансиране на енергията Вата, а при извеждането на събраните токсини подобрява дейността на дебелото черво.

При НАСЯ  в носа се поставя лечебно олио за извеждане на токсини от областта на главата.

РАКТАМОКШАН е освобождаване на кръвта, като методите са различни.

Живот без болести – напълно възможно

Като се говори за лечение с Аюрведа, трябва да се спомене нещо важно за тази древна наука. Тя залага много на превенцията – как дълголетно да се живее без болести и с радост от живота. И не само се залага на това, но и аюрведите го постигат.

Така че – ако сме опрели до болест, то явно нещо трябва да променим в начина си на живот. А Аюрведа знае какво и как.